TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Các bộ môn

A. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. TS.  Nguyễn Văn Thụy -  Phó Trưởng Khoa phụ trách bộ môn
2. TS. Nguyễn Văn Tiến 
3. TS. Trần Dục Thức
4. TS. Bùi Đức Sinh
5. TS. Phạm Hương Diên
6. TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
7. TS. Lê Thị Kiều Anh
8. TS. Đặng Trương Thanh Nhàn
9. TS. Trương Đình Thái
10. PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 
11. ThS. Nguyễn Thị Anh Thy
12. ThS.Duơng Văn Bôn
13. ThS. Võ Thị Ngọc Linh
14. ThS. Trần Thiên Kỷ
15. ThS. Trần Thiện Thi
16. ThS. Nguyễn Văn Quang


B. BỘ MÔN MARKETING

1. TS. Trần Văn Đạt - Trưởng Bộ Môn
2. TS. Châu Đình Linh
3. TS. Trần Anh Quang
4. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
5. TS. Phạm Thị Hoa
6. ThS. Ngô Thị Xuân Bình
7. ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh
8. ThS. Đinh Thu Quỳnh 
9. ThS. Lê Minh Hoàng Long
10. ThS. Phạm Ngọc Thu Trang
11. ThS. Phạm Ngọc Tường Loan


C. GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC

BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

1. TS. Nguyễn Văn Thích - Phó Viện trưởng Viện NCKH&CNNH

2. ThS. Lê Ngọc Thắng - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn

3. ThS. Đoàn Võ Việt - Trưởng phòng thanh tra

BỘ MÔN MARKETING

1. TS. Nguyễn Thị Cẩm Phú - Phó Giám Đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên

2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc trung tâm NN-TH

3. TS. Trần Hải Vân - Phòng TVTS-PTTH

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page