TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Bộ môn Quản trị Kinh doanh

 1. TS. Đặng Trương Thanh Nhàn - Trưởng Bộ môn
 2. TS.  Nguyễn Văn Thụy 
 3. TS. Nguyễn Văn Tiến 
 4. TS. Trần Dục Thức
 5. TS. Bùi Đức Sinh
 6. TS. Phạm Hương Diên
 7. TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
 8. TS. Lê Thị Kiều Anh
 9. TS. Trương Đình Thái
 10. PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 
 11. TS. Bạch Thanh Phong
 12. TS. Nguyễn Kim Nam
 13. ThS. Nguyễn Thị Anh Thy
 14. ThS. Dương Văn Bôn
 15. ThS. Võ Thị Ngọc Linh ( Nghiên cứu sinh)
 16. ThS. Trần Thiên Kỷ ( Nghiên cứu sinh)
 17. ThS. Trần Ngọc Thiện Thi (Nghiên cứu sinh)
 18. ThS. Nguyễn Văn Quang 

GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC 

19. TS. Nguyễn Văn Thích - Phó Viện trưởng Viện NCKH&CNNH

20. ThS. Lê Ngọc Thắng - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn (Nghiên cứu sinh)

21. ThS. Đoàn Võ Việt - Trưởng phòng thanh tra 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page