TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Lịch làm việc của Ban chủ nhiệm Khoa năm học- 2021-2022

Day/ Location

Thứ  Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Văn phòng Thủ Đức

TS. Nguyễn Văn Tiến

TS. Đặng Trương Thanh Nhàn

TS.Trần Văn Đạt

TS. Trần Dục Thức

TS.Nguyễn Văn Thụy

Thư ký khoa : Nguyễn Phương Thảo .
 SĐT : 0938.485.458

 Địa điểm:

 • Lầu 2, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoang Dieu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.\

Điện thoại liên hệ:

 • TS. Nguyễn Văn Tiến: 0908298298                    
 • TS. Trần Dục Thức: 0988933181                    
 • TS.Nguyễn Văn Thụy: 0913133186                    
 • TS.Trần Văn Đạt: 0903053738                    
 • TS. Đặng Trương Thanh Nhàn : 0912097489

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page