TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP HỆ ĐH CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập hệ ĐH CHÍNH QUY. 

Thời gian thực hiện : Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 3/6/2022.

Hình thức nộp bài : Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa QTKD - 56 Hoàng Diệu 2- Thủ Đức

Thời gian nộp bài : 6,7/6/2022
Khi có thắc mắc sinh viên phản hồi về Khoa theo địa chỉ email : khoaqtkd@buh.edu.vn 

DANH DS GIANG VIEN HUONG DAN THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM 2022 - 2022 - QTKD.xls Download
DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM 2022 - 2022_QĐ_BS.xls Download
THONG BAO THOI GIAN THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM 2022 - 2022 - QTKD.pdf Download

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page